PRATİK BİLGİLER

Ambalaj kağıdınız ürünün sterilliğini sağlamaya
uygun mu?

 Anket tamamlanmıştır. Teşekkür ederiz.

2009 yılında sürekli iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Test talepleri ve test çeşidimizin artması, müşterilerimizden test durumu ile ilgili geri dönüşler, çağımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi olan elektronik ortam kullanmayı gerekli kılmıştır. Bu nedenle müşterilerimize verdiğimiz hizmete yenisini ekleyerek "Online Test İşlemleri " sistemini geliştirdik. Modülün kullanımı ve detaylı bilgi için tıklayınız

devam