Fonksiyonel / Mekanik Testler

 

 

 

 

 

Yüzey Düzgünlüğü - Kağıt Malzemeler İçin
Yüzey Düzgünlüğü - Kağıt Malzemeler İçin
ISO 8791-2:1990

2 Gün
Hava Geçirgenliği - Kağıt Malzemeler İçin
Ambalaj Sızdırmazlık Testi
Ambalaj Sağlamlık Testi
Sertlik Ölçümü
Yapı Güvenlik Testi - Plastik Malzemeler İçin
Uzama Testi - Plastik Malzemeler İçin
Stabilite Testleri
Beslenme Kateteri Testleri
Rektal Kateter Testleri
Nelaton - Foley Kateter Testleri
Aspirasyon Kateteri Testleri
Toraks Kateter / Drenaj Set Testleri
Damariçi Kateterler Dışındaki Kateter Testleri
İnfüzyon Set / CVP Set Testleri
Büretli İnfüzyon Set Testleri
Kan Transfüzyon Set Testleri
Endotrakeal Tüp Testleri
İdrar Torbası Testleri
IV Kateter / Kelebek Set Testleri
Guedel Airway Testleri
Lock Konik Bağlantı Testleri - 1
Lock Konik Bağlantı Testleri - 2