Mikrobiyolojik Testler

Mikrobiyoloji:

  • İlaçlar için Sterilite Testi
  • Gamma Işını ile Steril Edilmiş Ürünler için Sterilite Testi
  • İlaçlar için LAL Testi
  • Biyolojik Yük Testi Validasyonu
  • Tekrarlı Yıkama Methodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterilite Testleri
Sterilite Testi
USP 36 NF 31 , European Pharmacopoeia 7th, ISO 11737-2:2009

15 Gün
Akredite
Sterilite Testi - İlaç
European Pharmacopoeia 7th

14 Gün
Akredite
Bacteriostasis Fungustasis Testi
Temizoda Mikrobiyolojik Testler
Temizoda Fiziksel Testler
Kullanma Suyu Analizleri
Biyolojik İndikatör Sterilite Testi
Biyolojik İndikatör Spor Sayısını Belirleme Testi
Test Yapılmış Petrilerin İnkübasyonu ve Gram Boyama
Biyolojik Yük Testleri
LAL Testi
Toplam Bakteri Sayısı Tespiti
İn Vitro Sitotoksisite Testi